Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Zwolnienie chorobowe – czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy?

zwolnienie chorobowe

Zwolnienie lekarskie jest zaświadczeniem urzędowym przysługującym każdemu pracownikowi z ubezpieczeniem chorobowym – obowiązkowym lub dobrowolnym. Wystawia je upoważniony lekarz lub asystent medyczny w sytuacji tymczasowej niezdolności pracownika do pracy spowodowanej pogorszeniem stanu zdrowia czy jego, czy członka jego rodziny, którym musi się zaopiekować. Na mocy zwolnienia lekarskiego pobierane są różne świadczenia, pomagające pracownikom w tym niełatwym okresie.

W kwestii zwolnień chorobowych pojawić się może wiele pytań, na których odpowiedzi szukają pracownicy w potrzebie. Jedno z nich dotyczy kwestii, czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy.

Czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy?

Jak już powiedziano, zwolnienia lekarskie przysługują pracownikom opłacającym składki na ubezpieczenie chorobowe – a więc zatrudnionych na umowę o pracę i tym pracownikom na umowie zleceniu, którzy posiadają dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Na pytanie, czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy, odpowiedzieć należy, że owszem, wlicza się, jednakże tylko w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Pracownik musi więc posiadać umowę o pracę. Oznacza to, że w przypadku zatrudnienia na umowie zleceniu dni spędzone na zwolnieniu lekarskim nie wliczają się do stażu pracy.

Jak wyglądają świadczenia wypłacane podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie lekarskie w znacznej większości przypadków chroni pracownika przed zwolnieniem. Ponadto pracownik przebywający na przerwie od pracy spowodowanej niedyspozycyjnością z tytułu choroby otrzymuje pomoc finansową w formie świadczeń. Przez pierwsze 33 dni przebywania na zwolnieniu lekarskim (albo 14 dni, jeżeli pracownik ma więcej niż 50 lat) przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe w kwocie 80% wynagrodzenia (wyjątek stanowi np. ciąża, podczas której pracownicy wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe w kwocie 100%). Powodem zmniejszenia wynagrodzenia jest to, że podczas zwolnienia chorobowego nie są opłacane składki ubezpieczeniowe pracownika.

Po tym okresie pracownikowi wypłacany jest zasiłek chorobowy, w większości przypadków wynoszący 80% podstawy wymiaru obliczanej na bazie średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika z okresu 12 ostatnich miesięcy. Ważna jest kwestia ograniczonych dni, podczas których można przebywać na zwolnieniu lekarskim – są to bowiem 182 dni (lub 270 w przypadku ciąży albo gruźlicy).

Co natomiast po przekroczeniu limitu dni? Jeżeli pracownik nadal nie odzyskał pełni sił i nie może wrócić do pracy, ale dalsze leczenie i rehabilitacja mogą w tym dopomóc, wówczas wypłaca się świadczenie rehabilitacyjne przez okres kolejnych 12 miesięcy.

E-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienie lekarskie. Jak dostać zwolnienie chorobowe?

Proces załatwiania zwolnienia chorobowego nie jest skomplikowany. W tym calu należy umówić się na wizytę z odpowiednim pracownikiem medycznym – asystentem medycznym lub lekarzem dowolnej specjalizacji, a także lekarzem pierwszego kontaktu. Najważniejszym jest, aby pracownik medyczny posiadał uprawnienia do wydawania takich zaświadczeń. Może je uzyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym wypadku nie będzie w stanie wystawić zwolnienia lekarskiego.

Zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych otrzymuje się po badaniu medycznym i wywiadzie z pacjentem. Wtedy lekarz ustala, czy stan zdrowia pacjenta jest podstawą do wydania zwolnienia lekarskiego oraz na jak długi okres powinno przysługiwać. Jeżeli natomiast zbliża się data zakończenia zwolnienia, ale pacjent wciąż nie czuje się na siłach, by wrócić do pracy albo potrzebuje czasu na leczenie, można przedłużyć zwolnienie, o czym również decyduje pracownik medyczny je wystawiający.

Po wystawieniu zwolnienia lekarskiego do obowiązków pracownika należy tylko odpoczynek w celu odzyskania możliwości powrotu do pracy. W tym czasie absolutnie zakazana jest praca zarobkowa w innym miejscu czy też wyjazd na wakacje. Ze względu na elektroniczną formę zwolnienia, która obowiązuje od 2018 roku, ZUS-owi łatwiej monitorować zwolnienia lekarskie oraz ewentualne nadużycia. W związku z tym pracownik powinien przestrzegać zaleceń lekarza na zwolnieniu chorobowym.

Wygoda wizyt w formie zdalnej! Zwolnienie lekarskie przez internet

Zwolnienie lekarskie nie musi zostać wystawione podczas wizyty stacjonarnej. Popularną formą stały się konsultacje zdalne czy teleporady, dzięki którym pracownik może uzyskać przedłużenie zwolnienia chorobowego, a nawet i samo zwolnienie bez wychodzenia z domu, nie tylko oszczędzając dzięki temu czas bez konieczności oczekiwania w kolejkach do gabinetu, ale i oszczędzając siły, jeżeli jego stan zdrowia utrudnia mu opuszczenie domu.

Procedura e-wizyty różni się tylko brakiem możliwości bezpośredniego zbadania pacjenta, dlatego wywiad medyczny musi zostać przeprowadzony bardzo rzetelnie, aby pracownik medyczny jak najtrafniej ocenił stan pacjenta i wiedział, na ile wystawić zwolnienie lekarskie. Sama wizyta zajmuje zwykle około pół godziny, w związku z czym metoda ta jest nie tylko komfortowa, ale i pozwala zaoszczędzić czas!

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz