Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Zwolnienia lekarskie a koronawirus. Czy po izolacji można iść na zwolnienie lekarskie?

zwolnienie lekarskie a koronawirus

Zwolnienie lekarskie przysługuje każdemu ubezpieczonemu pracownikowi i jest wydawane przez asystenta medycznego lub lekarza jakiejkolwiek specjalizacji, o ile posiada on prawo do wypisywania takich zaświadczeń nadane mu przez ZUS. Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia tymczasową nieobecność pracownika w pracy, spowodowaną chorobą jego bądź członka jego rodziny, któremu musi zapewnić opiekę. Upoważnia także do pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Nakaz przebywania w domu wiąże się z niemożliwością wykonywania pracy.

Należy także odróżnić izolację od kwarantanny. Izolacja jest odosobnieniem osoby chorej na koronawirusa od reszty społeczeństwa i umieszczenie jej najczęściej w warunkach domowych, zaś kwarantanna dotyczy osób zdrowych, ale narażonych na kontakt z chorymi albo podejrzanymi o zakażenie i czekającymi na wynik testu. Kwestia zwolnienia lekarskiego oraz koronawirusa jest specyficzna, ponieważ wysłanie pracownika na przymusową izolację nie równa się wypisaniu mu zwolnienia lekarskiego na dłuższy okres czasu.

Czy po izolacji można iść na zwolnienie lekarskie?

Izolacja trwa od 10 do 13 dni od uzyskaniu dodatniego wyniku testu na obecność koronawirusa, gdzie 10 przyznawane jest pacjentom bez objawów klinicznych. Natomiast 13 dni przyznaje się osobom z objawami, jeżeli tylko przez 3 ostatnie dni nie wystąpiła gorączka ani problemy z układem oddechowym. Należy zacząć od tego, że jeżeli pracownik kończy izolację domową, lecz w trakcie jej trwania nie otrzymał zwolnienia lekarskiego, musi wrócić do pracy od razu po skończeniu izolacji.

Pracownik w trakcie izolacji, owszem, znajduje się na zwolnieniu płatnym 80% (chyba że jest w stanie wykonywać pracę zdalną, wtedy otrzymuje 100% wynagrodzenia), lecz tylko do momentu zakończenia izolacji, bez względu na to, czy odzyskał pełnię sił, czy nie. Dopiero jeśli skontaktuje się ze lekarzem i ten na podstawie oceny stanu jest zdrowia stwierdzi, że pacjent potrzebuje dłuższej przerwy od pracy, może wydać mu zwolnienie lekarskie na dłuższy okres.

Tak więc na pytanie, czy po izolacji można iść na zwolnienie lekarskie, należy odpowiedzieć, że można, a w niektórych przypadkach jest to wręcz konieczne. Zwolnienie wydawane automatycznie po wysłaniu pracownika na izolację kończy się wraz z nią i jeżeli pracownik nie zgłosi utrzymywania się objawów chorobowych, które byłyby przeciwskazaniem powrotu do pracy, nie otrzyma zwolnienia lekarskiego na dalszy okres.

Powikłania po koronawirusie. Jeżeli odczuwasz objawy choroby po odbyciu izolacji, koniecznie postaraj się o zwolnienie lekarskie!

Nawet po wyzdrowieniu pacjenci mogą zmagać się z różnymi skutkami ubocznymi. Objawy fizyczne obejmują bóle głowy, nudności i wymioty, a także obniżenie odporności, które także może prowadzić do innych chorób. Zdecydowanie pomijanymi, mimo że istotnymi, są objawy związane ze zdrowiem psychicznym, z którymi zmagają się ozdrowieńcy koronawirusa. Wielu pracowników po powrocie do pracy cierpiało na brak energii i motywacji, obniżenia nastroju, zaburzenia koncentracji i pamięci – wszystko natomiast przekładało się na ich wydajność. Niektórzy pacjenci po przebyciu koronawirusa nie są zdolni do pracy przez nawet 3 kolejne miesiące.

Z tego względu jeżeli pod koniec izolacji pracownik nadal nie czuje się w pełni sił, powinien zgłosić się do lekarza po możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego. W czasie pandemii popularne stało się bardzo wygodne konsultowanie z lekarzem przez telefon lub internet. Dzięki temu nie trzeba oczekiwać w kolejce do gabinetu, co było również utrudnione ze względu na ograniczenie możliwości poruszania się w przestrzeni publicznej oraz limit osób dopuszczonych do przebywania w jednym miejscu. Nawet niegroźnie wydające się objawy mogą być podstawą do wydania zwolnienia lekarskiego, dlatego warto z tego skorzystać, by pozwolić sobie wrócić do pełni sił po odbytej chorobie.

Izolacja z powodu koronawirusa – prawo chorych do świadczeń

Osoba przebywająca na izolacji ma jak najbardziej prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. Decyzja inspektora sanitarnego o konieczności poddania się izolacji stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby, ponieważ pracownik jest tymczasowo niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych.

Do wypłaty wynagrodzenia chorobowego wystarczy informacja o izolacji dołączona do elektronicznego zwolnienia lekarskiego – e-ZLA, do którego ma dostęp pracodawca (po spełnieniu określonych warunków). Wynagrodzenie chorobowe wynosi zwykle 80% średniego wynagrodzenia pracownika i wypłacane jest przez pierwsze 33 dni (dla pracowników poniżej 50 roku życia) lub 14 dni (dla osób powyżej tego wieku). Po tym pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, wypłacany przez cały okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, które nie może przekroczyć 182 dni w ciągu roku.

Pracownicy po odbyciu izolacji, jeżeli nie czują się na siłach, powinni więc poinformować o tym lekarza i postarać się o zwolnienie lekarskie na dłuższy okres. Trzeba bowiem pamiętać, że automatycznie wydane zwolnienie chorobowe na czas izolacji kończy się w momencie zakończenia okresu przymusowego przebywania w domu.

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz