Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Zwolnienie lekarskie 2022. Czym jest L4?

zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie to zaświadczenie urzędowe służące do usprawiedliwienia nieobecności pracownika z powodu niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych – wskutek złego stanu zdrowia – bądź na rzecz możliwości zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny. Potocznie nazywane jest L4 z powodu dawnego oznaczenia formularza, jednak obecnie określenie to oficjalnie już nie występuje.

Od 2018 roku zwolnienie nosi nazwę e-ZLA i wystawia się je w formie elektronicznej, gdzie automatycznie uzyskują do niego dostęp i ZUS, i nasz pracodawca. Obecnie również zwolnienie lekarskie w przypadku choroby łatwiej uzyskać, a to dzięki konsultacjom z lekarzami online. Tak jak w przypadku e-recepty, procedura jest łatwa i nie zajmuje dużo czasu, a dodatkowy komfort zapewnia możliwość uzyskania zwolnienia bez wychodzenia z domu.

Zwolnienie lekarskie 2022 – komu przysługuje zwolnienie oraz zasiłek chorobowy?

Zwolnienie chorobowe może uzyskać każda osoba zatrudniona na umowę o pracę, niezdolna do wykonywania obowiązków zawodowych ze względu na stan zdrowia bądź konieczność opieki nad innym chorym. Mogą z niego skorzystać również pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie, jeżeli zechcą opłacać składki na ubezpieczenie. Przed wystawieniem zwolnienia lekarz musi przeprowadzić badanie stanu zdrowia pacjenta, aby na jego podstawie móc wydać zaświadczenie.

Zasiłek chorobowy to natomiast świadczenie wypłacane przez pracodawcę lub ZUS pracownikom objętym zwolnieniem. Przysługuje on tylko osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym – czy dobrowolnym, czy obowiązkowym w danym miejscu pracy. Zasiłek chorobowy można także uzyskać na rzecz ubezpieczenia wypadkowego, czyli jeżeli podczas wykonywania pracy ulegniemy wypadkowi wpływającemu na nasz stan zdrowia i na jego podstawie uzyskamy zwolnienie lekarskie.

Wysokość zasiłku chorobowego wylicza się ze średniego wynagrodzenia pracownika w ciągu ostatniego roku i standardowo stanowi 80% tej kwoty, choć bywają pewne wyjątki, np. 70% przysługuje za okres pobytu chorego w szpitalu.

Zmiany w zasiłku chorobowym w 2022 – sumowanie zwolnień lekarskich

Z bieżącym rokiem w życie weszły przepisy wprowadzające zmiany w kwestii zasiłku chorobowego. Pierwsza z nich dotyczy długości dni objętych zwolnieniem. Za okres niezdolności do pracy trwający łącznie dłużej niż 33 dni dla pracowników poniżej 50 roku życia oraz dłużej niż 14 dni dla osób powyżej tego wieku, przysługuje zasiłek chorobowy. Zmiana, która weszła w roku 2022 określa, że dni obejmujące zwolnienie lekarskie sumują się, jeżeli nie wystąpiła między nimi przerwa powyżej 60 dni, bez względu na rodzaje chorób. Przed zmianą zsumowaniu ulegały tylko zwolnienia wystawione na tę samą dolegliwość i uznawano to za kontynuację leczenia, a w przypadku wystąpienia innej choroby okres zasiłkowy naliczany był od zera.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni (lub 270 dni w przypadku gruźlicy lub ciąży). Zmiana w 2022 roku, sumując wszystkie zwolnienia lekarskie, oznacza pewną niedogodność na rzecz pracownika. Jeśli osoba zachoruje na dwie różne dolegliwości w ciągu np. miesiąca, nadal może pobierać zasiłek chorobowy tylko przez 182 dni. Pojawienie się nowej choroby nie rozpoczyna nowego okresu, podczas którego przysługuje zasiłek.

Jeżeli pracownik po upływie tego okresu nadal nie będzie zdolny do pracy, ale w wyniku dalszego leczenia może wyzdrowieć i wrócić do pracy, ma prawo wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne o długości maksymalnie 12 miesięcy.

Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2022

Zasiłek macierzyński to świadczenie przysługujące osobie ubezpieczonej, która urodziła, przyjęła na wychowanie dziecko do 7 lub 10 roku życia bądź stanowi rodzinę zastępczą. Wraz z bieżącym rokiem nadeszła pewna zmiana także i w przypadku tego świadczenia, a mianowicie zasiłek macierzyński przysługuje także kobietom, które urodziły dziecko nawet po ustaniu zatrudnienia (rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy). Świadczenie to można otrzymać także w sytuacji śmierci pracodawcy, która zakończyła ubezpieczenie zdrowotne i która nastąpiła w trakcie trwania ciąży.

Zwolnienie lekarskie 2022. Czy ZUS może pozyskiwać informacje o pracownikach objętych zwolnieniem lekarskim?

Tak jak do tej pory, ZUS ma prawo pozyskiwać informacje o pracowniku przebywającym na zwolnieniu lekarskim, jeżeli istnieje ryzyko oszustwa. Są to dane dotyczące zasiłku chorobowego – prawa do jego przyznania, wysokości oraz wypłat od płatników składek, czyli pracodawców. Nowy przepis upoważnia do pozyskiwania informacji koniecznych do przyznania prawa do zasiłku chorobowego oraz jego weryfikacji, np. w sytuacji, w której osoba objęta zwolnieniem lekarskim zatrudniona jest u dwóch pracodawców i wykorzystuje przyznane zwolnienie nie aby poprawić stan zdrowia, lecz oszukuje, by w tym samym czasie poświęcić się pracy u innego pracodawcy.

Do ustawy oficjalnie wpisano zasadę dotyczącą zwrotu zasiłku w przypadku wykonywania pracy pomimo przebywania na zwolnieniu lekarskim. Pracownik, któremu udowodni się, że pracował zamiast poprawiać swój stan zdrowia, będzie zmuszony zwrócić pobrany zasiłek chorobowy.

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz