Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie – poznaj zasady. Czy każdemu zleceniobiorcy wypłaca się zasiłek chorobowy?

zwolnienie lekarskie

Obowiązująca zasada głosi, że zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy przysługują każdemu, kto opłaca odpowiednie składki ubezpieczeniowe. Dotyczy to zatrudnionych na umowę o pracę i zleceniobiorców. Jak wygląda zależność: umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie?

Aby pracownik zatrudniony na umowę zlecenie mógł korzystać ze świadczeń w tym zakresie, musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, które jest automatycznie opłacane w przypadku umów o pracę. Jeśli chodzi o zlecenie, musisz osobno porozumieć się ze zleceniodawcą i wypełnić stosowny druk. Warto zaznaczyć, że składka chorobowa u zleceniobiorców ma charakter dobrowolny, zatem możesz, ale nie musisz korzystać z tej opcji, zwłaszcza jeśli jesteś zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie – jak to wygląda w praktyce?

Ubezpieczenie chorobowe a umowa zlecenie. Obowiązek czy dobrowolność?

Składki na ubezpieczenie nie są w tym wypadku obligatoryjne, ale zdecydowanie warto je regulować. Składki chorobowe dobrowolnie mogą opłacać również:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące;
 • duchowni;
 • osoby wykonujące pracę nakładczą;
 • osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia zgodnie z kodeksem cywilnym, a także osoby z nimi współpracujące;
 • osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (np. opiekunki do dzieci);
 • osoby wykonujące pracę na podstawie skierowania do niej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy. Co zrobić, by uzyskać świadczenie?

Zleceniobiorcy przysługuje świadczenie chorobowe, jeśli wypełni odpowiedni formularz i dostarczy go do zleceniodawcy. Ten z kolei przekazuje go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy rozpoczyna się okres objęcia ubezpieczeniem? Następuje to w dniu wskazanym we wniosku. Jak długo natomiast trwa? Istnieje kilka punktów odniesienia. Może to być również data umieszczona w dokumencie, ale także w momencie ustania tytułu ubezpieczenia, czyli kiedy rozwiązuje się umowę zlecenie. Jeśli w konkretnym okresie składka nie została uregulowana, to ubezpieczenie ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, którego ta płatność dotyczy.

Istnieje jednak kilka wyjątkowych sytuacji, w których możesz korzystać ze świadczeń chorobowych, nawet po oficjalnym ustaniu umowy ubezpieczenia:

 • gdy niezdolność do pracy powstała podczas trwania ubezpieczenia chorobowego i nie ustała po jego wygaśnięciu;
 • jeśli choroba trwała co najmniej 30 dni i doszło do niej później niż 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia;
 • w przypadku gdy choroba trwała przynajmniej 30 dni i powstała nie później niż 3 miesiące od ustania tytułu ubezpieczenia – jeżeli niezdolność do pracy była spowodowana chorobą zakaźną lub inną dolegliwością, której objawy uwidaczniają się w czasie przekraczającym 14 dni.

Kiedy będzie ci przysługiwać L4, jeśli opłacasz składki? Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie

Tak naprawdę możesz uzyskać nawet L4 na biegunkę. Najwięcej tego typu zwolnień wystawia się jednak z powodu sezonowych przeziębień czy ogólnego osłabienia organizmu. Do takich niedyspozycji ma prawo każdy, również osoba zatrudniona na umowie zlecenie.

Jako zleceniobiorca możesz zgłaszać się z każdym problemem zdrowotnym, tak samo, jak pracownik etatowy. Jeśli przystąpisz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku każdej choroby, w wyniku której jesteś niezdolny do pracy, otrzymasz zwolnienie lekarskie. Pamiętaj przy tym, że opłacanie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorców to obowiązek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co jeszcze warto wiedzieć w kontekście zależności między umową zleceniem a zwolnieniem lekarskim?

Co zyskujesz, opłacając składki chorobowe? Czy warto przystąpić do ubezpieczenia?

Regularnie opłacane składki zapewniają ci uprawnienia do:

 • zasiłku chorobowego;
 • zasiłku macierzyńskiego;
 • zasiłku opiekuńczego;
 • świadczenia rehabilitacyjnego.

Nie od razu po przekazaniu wniosku do ZUS zyskujesz prawo do świadczenia. Jako zleceniobiorcę obowiązuje cię tzw. okres wyczekiwania, który wynosi w tym przypadku 90 dni. Ta zasada nie obowiązuje, jeśli chodzi o zasiłek opiekuńczy czy macierzyński. Tutaj nie ma nawet znaczenia rodzaj obowiązującej umowy. Świadczenie jest automatyczne.

Jest także kilka przypadków, w których czas oczekiwania na uruchomienie świadczenia może zostać skrócony. Dotyczy to:

 • posłów i senatorów, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ustania kadencji;
 • absolwentów szkół, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły;
 • osób, w przypadku których niezdolność do pracy jest efektem wypadku w drodze do pracy lub z niej;
 • osób ubezpieczonych obowiązkowo, które mają wcześniejszy, trwający przynajmniej dziesięć lat okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie – ile wynosi składka?

Dobrowolna składka ZUS w przypadku umowy zlecenie wynosi obecnie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jest to nic innego, jak przeciętne wynagrodzenie danego pracownika. To ty jako zleceniobiorca opłacasz składkę, ale twój pracodawca odpowiada za jej przekazanie do ZUS. To o czym warto pamiętać, to fakt, że składka naliczana jest od pełnej podstawy wymiaru zasiłku, nawet jeśli zgłoszenie nastąpi w połowie miesiąca. Nie należy jej zatem dzielić przez liczbę dni, w których podlega się dobrowolnemu ubezpieczeniu.

Podstawy wymiaru zasiłku. Jaka jest wysokość świadczeń?

Wysokość zasiłku w przypadku zleceniobiorcy wylicza się na podstawie jego miesięcznego przychodu za pełne, przepracowane miesiące kalendarzowe. Przydaje się tutaj treść Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego. Dokument ten głosi, że pracownik uzyska:

 • 100% podstawy wymiaru, gdy niezdolność do pracy powstała na skutek choroby w ciąży, choroby zawodowej lub wypadku przy pracy bądź w drodze do/z niej;
 • 80% podstawy wymiaru w przypadku większości chorób;
 • 70% podstawy wymiaru za czas przebywania w szpitalu.

Zasiłek wypłaca się przez maksymalnie 182 dni lub 270 dni, jeśli chodzi o osoby w ciąży lub chorujące na gruźlicę. Istnieje też zasiłek wyrównawczy, który można otrzymywać przez maksymalnie dwa lata. Jaka jest jego wysokość? To różnica między wynagrodzeniem, które pracownik otrzymywał przed chorobą a wynagrodzeniem otrzymywanym już po diagnozie choroby.

Jeśli chodzi o wspomniane wcześniej świadczenia rehabilitacyjne, wynosi ono 90% podstawy za okres trzech pierwszych miesięcy zasiłku chorobowego i 75% za resztę tego okresu. Z kolei w przypadku kobiet wybierających się na urlop macierzyński czy rodzicielski zasiłek wynosi 80% pensji za cały czas przebywania na urlopie albo będzie to 100% (podczas urlopu macierzyńskiego) i 60% (w trakcie rodzicielskiego, tzw. przedłużonego macierzyńskiego). Zasiłek opiekuńczy to 80% średniego rocznego wynagrodzenia przed wystąpieniem choroby.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Jak zasiłek chorobowy wpływa na wysokość pensji?

Pamiętaj, że jeśli decydujesz się na dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego, pracując na umowie zlecenie, twoje miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu będzie odpowiednio pomniejszone o wysokość składki. Jeśli zależy ci na konkretnej kwocie, jeszcze przed podpisaniem umowy warto to omówić ze zleceniodawcą. Być może zgodzi się on na odpowiednio wyższe wynagrodzenie, by pensja, którą będziesz otrzymywać, była dla ciebie satysfakcjonująca, a składki opłacane.

Istnieją także przypadki, w których jedna osoba jest zatrudniona jednocześnie na umowę o pracę (w jednym zakładzie), a dodatkowo na umowę zlecenie (w innym miejscu). Wówczas nie ma większego sensu, by podwójnie opłacać składki ubezpieczeniowe. Jeśli w pierwszym miejscu pracy automatycznie odprowadza je przełożony, nie musisz już zgłaszać się do dobrowolnego ubezpieczenia tam, gdzie pracujesz na zlecenie. Dzięki temu twoja pensja może okazać się nieco wyższa, ponieważ nie będzie pomniejszana o konieczne miesięczne składki. Takie rozwiązanie jest dla pracownika bardzo korzystne.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie – czy to skomplikowane? Oczywiście, że nie! Zdecydowanie warto wybrać ubezpieczenie chorobowe, dzięki któremu w razie wypadku czy innej niezdolności do pracy nie zostaniesz bez środków do życia. Wiąże się to z nieskomplikowanymi formalnościami, o które musisz zarówno zadbać ty sam, jak i twój zleceniodawca. Warto dobrze poznać zasady dotyczące zwolnienia lekarskiego oraz zasiłku chorobowego, będąc zatrudnionym na zleceniu. Te świadczenia mogą się od siebie różnić w zależności od tego, o jaki typ zasiłku i w jakich okolicznościach będziesz się starać. Zanim przystąpisz do ubezpieczenia chorobowego, poznaj wszystkie przepisy na temat, by podjąć właściwą decyzję.

[sc name=”redirectionboxes”][/sc]

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz