Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Potrzebuję zwolnienie lekarskie! Czym jest L4 i komu przysługuje?

potzrebuję zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie, potocznie nazywane L4, to zaświadczenie potwierdzające okres niezdolności do wykonywania pracy. Wystawia je lekarz lub upoważniony do tego asystent medyczny. Zwolnienie lekarskie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, a także przyjętym na podstawie umowy zlecenia, jeżeli chcą oni opłacać składki na ubezpieczenie.

Po zaświadczenie to pracownik powinien się zgłosić w przypadku choroby własnej bądź członka rodziny, któremu należy zapewnić opiekę. Obecnie zwolnienia lekarskie wystawiane są w formie elektronicznej i noszą nazwę e-ZLA. Dzięki temu automatycznie otrzymują do niego dostęp ZUS oraz pracodawca osoby objętej zwolnieniem, a więc pracownik nie musi martwić się o wypłacanie zasiłku chorobowego ze strony pracodawcy.

Zaświadczenie potwierdza: czasową niezdolność do wykonywania obowiązków zawodowych w związku z chorobą, pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej czy konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. W jaki sposób można załatwić zwolnienie lekarskie?

Potrzebuję zwolnienie lekarskie – jak je zdobyć?

Jak już zostało wspomniane, zwolnienie lekarskie ma prawo wystawić lekarz (w tym lekarz specjalista, lekarz stomatolog czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej), a także upoważniony asystent medyczny. Możliwość wystawienia zwolnienie lekarskiego nie zależy od specjalizacji lekarza ani jego miejsca pracy – musi on jedynie posiadać upoważnienie mu to umożliwiające, które pozyskuje się od ZUS-u.

Lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na podstawie przeprowadzonego przez siebie badania pracownika oraz własnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Ważnym przepisem jest to, że żaden lekarz, bez względu na swoją specjalizację, nie ma prawa odesłać pracownika do innego lekarza, aby to on wystawił zwolnienie. Jeżeli pracownik medyczny stwierdzi niezdolność pacjenta do pracy, sam musi wystawić dokument o tym świadczący i nie może przenieść tego obowiązku na innego lekarza.

W celu wystawienia zwolnienia lekarskiego nie potrzeba wizyty stacjonarnej – wygoda e-zwolnienia i konsultacji online

Lekarz może wystawić zwolnienie chorobowe dzięki możliwości e-konsultacji, podczas której uzna, że stan zdrowia pacjenta rzeczywiście upoważnia go do zdobycia zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Aby pozyskać e-zwolnienie, pracownik może wybierać pomiędzy formą teleporady poprzez rozmowę telefoniczną lub konsultacji online.

E-ZLA obowiązują w Polsce od 2018 roku i przygotowywane są w sposób, który zaoszczędzi czas (ponieważ nie musimy bezpośrednio przekazywać dokumentu pracodawcy) i umożliwiać dostęp do informacji na temat zwolnienia ZUS-owi oraz pracodawcy. Współczesne możliwości przynoszą jednak dodatkowe korzyści w postaci zdalnych wizyt lekarskich, szczególnie rozwijających się w dobie niedawnej pandemii COVID-19.

Potrzebuję zwolnienie lekarskie – jak otrzymać zaświadczenie podczas e-wizyty?

Przed wizytą online pacjent powinien odpowiednio się przygotować, to znaczy przede wszystkim zebrać wszystkie potrzebne informacje na temat swojego stanu zdrowia, aby przekazać je lekarzowi i znacznie usprawnić proces. Rozwiązanie w postaci e-wizyty cechuje się komfortem ze względu na brak konieczności opuszczania domu, a także relatywnie krótkim okresem przeprowadzania całego procesu – zwykle zajmuje to około pół godziny.

Na samym początku lekarz poprosi pacjenta o podanie numeru PESEL w celu weryfikacji jego tożsamości, dzięki czemu otrzyma dostęp do odpowiednich informacji na temat pacjenta, w tym o ubezpieczeniu i dotychczasowym leczeniu.

Podczas e-wizyty lekarz przeprowadza z pacjentem pełny wywiad medyczny, dopytując o ogólny stan zdrowia, przyjmowane leki, występujące dolegliwości, a w niektórych przypadkach także o historię choroby oraz wyniki badań laboratoryjnych. Na podstawie zebranych danych i własnej oceny, lekarz stwierdza, czy wystawienie zwolnienia lekarskiego jest konieczne.

Zdobyłem zwolnienie lekarskie – co dalej?

Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego pracownik powinien odpoczywać w celu poprawienia swojego stanu zdrowia. Jeżeli zatrudniony jest w dwóch różnych miejscach, nie ma prawa wykonywać obowiązków zawodowych u innego pracodawcy. Z oszustwami w kwestii zwolnień lekarskich wiążą się poważne konsekwencje, mogące doprowadzić nawet do zwolnienia pracownika. O karach egzekwowanych w takich przypadkach przeczytacie Państwo w dalszej części artykułu.

Potrzebuję zwolnienie lekarskie – konsekwencje oszustwa w kwestii zwolnień chorobowych.

Zwolnienie lekarskie przysługuje tylko w przypadku problemów związanych ze zdrowiem – czy naszym, czy członków naszej rodziny. Wobec tego wszelkie oszustwa w celu uzyskania tego zaświadczenia są zakazane i mogą skończyć się nieprzyjemnymi konsekwencjami. Niektórzy lekarze przyznają, że zdarzało bądź zdarza im się wystawiać zwolnienie lekarskie z innych powodów, np. kiedy pracownik musi zaopiekować się dzieckiem.

Od wprowadzenia e-ZLA, który usprawnia przepływ informacji do pracodawców i ZUS-u, kontrola zwolnień lekarskich stała się prostsza. Na podstawie danych dotyczących zwolnienia ZUS ma prawo wezwać pracownika na badanie kontrolne bądź wysłać do niego upoważnioną osobę, by zweryfikować zasadność wydania zaświadczenia. Jeżeli natomiast okaże się, że pracownik wykorzystał zwolnienie lekarskie aby np. wykonywać obowiązki w pracy „na czarno”, pracodawca po upłynięciu okresu zwolnienia ma prawo zwolnić go nawet w trybie dyscyplinarnym.

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz