Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Zwolnienie chorobowe – podstawowe informacje. Po jakim czasie można iść ponownie na zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie to zaświadczenie wydawane pracownikowi, który ze względu na pogorszenie stanu zdrowia tymczasowo nie może wykonywać obowiązków w pracy. Zaświadczenie służy usprawiedliwieniu nieobecności pracownika z powodu własnej niedyspozycyjności bądź przez chorobę członka rodziny, którym pracownik musi się zaopiekować. Wiele kwestii dotyczących zwolnień lekarskich bywa niejasna, szczególnie w świetle świeżych przepisów z bieżącego roku. Oto pojawia się na przykład pytanie o to, po jakim czasie można iść ponownie na zwolnienie lekarskie?

Po jakim czasie można iść ponownie na zwolnienie lekarskie?

Maksymalna liczba dni, podczas których można przebywać na zwolnieniu lekarskim, to w większości przypadków 182 dni (albo 270 w przypadku gruźlicy lub ciąży). W tym czasie pracownikowi wypłacany jest zasiłek chorobowy. Od bieżącego roku okresy, podczas których przebywa się na zwolnieniu lekarskim, sumują się, jeżeli wystąpiła między nimi przerwa krótsza niż 60 dni, bez względu na przyczynę obu zwolnień. Wcześniej zsumowaniu ulegały tylko zwolnienia wystawione na tę samą dolegliwość i uznawano to za kontynuację leczenia. W przypadku innej choroby natomiast okres zasiłkowy naliczany był od zera.

Oznacza to znaczące ograniczenie możliwości długotrwałego przebywania na zasiłku chorobowym. Choroby nie będą liczone w oddzielnych limitach, a w jednym, o ile odstęp między nimi nie przekroczył 60 dni. Po wykorzystaniu 182 dni będzie musiał nastąpić należyty odstęp, zanim pracownik nabędzie prawo do kolejnego zasiłku chorobowego na zwolnieniu lekarskim.

Wobec tego w kwestii o to, po jakim czasie można iść ponownie na zwolnienie lekarskie, trzeba będzie zwracać uwagę na wyznaczone maksimum 182 dni. Jeżeli bowiem pracownik wykorzysta ten limit, musi odczekać kolejne 60 dni, aby pójść na kolejne zwolnienie lekarskie.

Długość przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz przynależne pracownikowi wynagrodzenie

Wraz z bieżącym rokiem weszły w życie nowe przepisy dotyczące długości dni objętych zwolnieniem lekarskim. Przez pierwsze 33 dni (bądź 14 w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia) na zwolnieniu lekarskim pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Po tym czasie należy się zasiłek chorobowy, przyznawany przez maksymalnie łącznie 182 lub 270 dni.

Jeżeli pracownik wyczerpał limit przebywania na zwolnieniu lekarskim, może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. Trzeba jednak spełnić pewne warunki: po pierwsze, zwolnienie lekarskie nie wystarczyło, by pracownik odzyskał pełnię sił i mógł wrócić do pracy, a po drugie, pomóc w tym może dalsze leczenie i rehabilitacja. Świadczenie rehabilitacyjne otrzymuje się przez kolejne 12 miesięcy.

Elektroniczna forma zwolnienia lekarskiego, czyli e-ZLA

Zwolnienie lekarskie potocznie nazywane jest „L4” od byłej nazwy tego formularza, mimo że obecnie funkcjonującą nazwą jest e-ZLA, które nawiązuje do elektronicznej formy zaświadczenia. Weszła ona w życie pod koniec 2018 roku.

E-ZLA polega na tym, że lekarz przekazuje zaświadczenie o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną do systemu ZUS-u, natomiast ZUS udostępnia go płatnikowi składek (czyli pracodawcy bądź zleceniodawcy), jeżeli spełnia on określone warunki. Płatnik składek, który zatrudnia co najmniej 5 ubezpieczonych pracowników, powinien założyć profil informacyjny płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (w skrócie PUE), a dodatkowo posiadać profil zaufany. Dzięki temu pracodawca również otrzymuje dostęp do informacji o zwolnieniu lekarskim pracownika.

Dzięki elektronicznej formie zwolnienia, pracownik nie musi dostarczać dokumentu bezpośrednio do miejsca zatrudnienia, jak to miało miejsce w przeszłości. Jest to nie tylko wygoda, ale i ogromne ułatwienie dla ZUS-u. Zaświadczenie widoczne w systemie umożliwia pracodawcy oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wgląd w sytuację pracownika oraz łatwiejszą kontrolę zwolnienia lekarskiego, która przydaje się w przypadku nadużyć.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie? Możliwość odbycia konsultacji online!

W celu zdobycia zwolnienia lekarskiego pracownik musi skontaktować się z lekarzem bądź asystentem medycznym. Nie każdy lekarz posiada jednak prawo do wystawienia zwolnienia chorobowego – aby to zrobić, musi otrzymać z ZUS-u upoważnienie mu to umożliwiające. Zwolnienie lekarskie wystawia się na podstawie wywiadu medycznego oraz przeprowadzonego badania. Pracownik medyczny samodzielnie decyduje, czy stan zdrowia pacjenta wymaga tymczasowego zwolnienia z pracy w celu wyzdrowienia.

Aby pozyskać zwolnienie, nie trzeba przesiadywać długich godzin w kolejce do lekarza. Należy bowiem wspomnieć o wygodnej możliwości odbycia wizyty online, podczas której lekarz przeprowadzi z pacjentem pełen wywiad medyczny oraz sprawdzi zgromadzone informacje na temat jego stanu zdrowia, by ocenić konieczność wystawienia zwolnienia lekarskiego. E-wizyta stanowi podstawę do wystawienia e-ZLA tak samo, jak wizyta stacjonarna.

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz