Pracujemy 7 dni w tygodniu. Uzyskaj e-konsultacje online!
Pracujemy 7 dni w tygodniu. Uzyskaj e-konsultacje online!

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Kiedy e-recepta nie może zostać wystawiona?

Tak Lekarz może odmówić wystawienia e-recepty kiedy ma wątpliwości co do zasadności jej wystawienia. Jeśli nie ma wskazań medycznych lub są przeciwwskazania medyczne (lub prawne) lekarz odmawia wystawienia E-recepty lub E-zwolnienia wraz podaniem powodu odmowy. W szczególności lekarz ma prawo odmowy wydania E-recepty na leki o działaniu narkotycznym, nasennym z benzodiazepiną, z testosteronem lub na inne leki psychoaktywne. Odmowa następuje przez powiadomienie Pacjenta o decyzji lekarza na wskazany przez Pacjenta adres e-mail w terminie do 12 godzin od momentu wpłynięcia Formularza i dokonania płatności przez Pacjenta – w takiej sytuacji Pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej przez niego opłaty za Usługę Telemedyczną. Wówczas lekarz może zaproponować Pacjentowi odpowiedni inny lek lub wydać stosowne zalecenia lub poinformować Pacjenta o braku wskazań do leku. W niektórych przypadkach lekarz może poprosić o przesłanie dokumentacji medycznej. Jeśli nie zostanie przedstawiona dokumentacja ze strony pacjenta, e-recepta nie będzie mogła być wystawiona. Dokonywana przez pacjenta płatność dotyczy e-konsultacji online, której efektem może być e-recepta.
 
 

Czy muszę zakładać konto w serwisie?

Nie musisz. Wystarczy uzupełnić formularza medyczny i dokonać opłaty.

 

Czy muszę dostarczyć dokumentację medyczną?

Nie musisz. Lekarz może jednak poprosić w szczególnych przypadkach o dosłanie dokumentacji medycznej, aby potwierdzić stan zdrowia.

 

Co jest potrzebne lekarzowi do wystawienia e-recepty?

Niezbędne jest uzupełnienie formularza medycznego, na podstawie którego lekarz pozna historię zdrowotną Pacjenta i będzie w stanie ocenić wskazania i przeciwwskazania do wystawienia e-recepty.

 

Jak szybko spodziewać się kodu SMS?

W większości (ok. 95%) przypadków kod SMS przychodzi do Pacjenta zaledwie w czasie 5-15 minut od przesłania uzupełnionego formularza medycznego. W nielicznych przypadkach czas ten może nieco się wydłużyć, co może być związane z większą ilością formularzy, które oczekują na analizę lekarza.