Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

L4 na wychowawczym. Czy jest możliwe?

l4 na wychowawczym

Urlop wychowawczy przysługuje opiekunom, aby mogli sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, szczególnie w początkowych momentach jego życia. Przyznawany jest pracownikom zatrudnionym od co najmniej 6 miesięcy i stanowi czas wolny od wykonywania obowiązków zawodowych. Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy, a zatem 3 lata. Rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym mogą natomiast liczyć na dodatkowy okres urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat.

Celem zwolnienia lekarskiego jest umożliwienie pracownikowi przerwy od wykonywania obowiązków zawodowych z powodu pogorszenia stanu zdrowia oraz wspomaganie go świadczeniami pieniężnymi. Wówczas może się wydawać, że zwolnienie lekarskie zostanie bezwzględnie przyznane. Czy jednak przy zachorowaniu rodzica lub dziecka podczas urlopu wychowawczego należy się zasiłek chorobowy? Czy możliwe jest korzystanie z L4 na wychowawczym urlopie?

L4 na wychowawczym. Czy można łączyć zwolnienie lekarskie z urlopem wychowawczym?

Pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie w wypadku pogorszenia stanu zdrowia jego bądź jego członka rodziny, wliczając w to dziecko. Jak natomiast dzieje się w przypadku, gdy przebywa on akurat na urlopie wychowawczym? Czy zwolnienie będzie przebiegać bez zmian i przyznawane będą odpowiednie świadczenia pieniężne? Otóż, nie. Przebywając na urlopie wychowawczym, pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie, lecz nie otrzyma z tego tytułu wynagrodzenia ani zasiłku chorobowego. L4 na wychowawczym nie przerwie również urlopu samoistnie.

Pracujący rodzic pragnący otrzymywać zasiłek chorobowy z tytułu zwolnienia lekarskiego musi sam zakończyć urlop wychowawczy. Wynagrodzenie chorobowe tudzież zasiłek chorobowy z powodu zwolnienia lekarskiego będą natomiast przysługiwać dopiero po powrocie z urlopu do pracy.

Należy natomiast zaznaczyć, że urlop wychowawczy w takiej sytuacji nie marnuje się. Cały okres trwania urlopu wychowawczego – 3 lata – można rozłożyć na maksymalnie 5 części i wykorzystać je w wybranych przez siebie okresach. W dodatku, z jednego urlopu wychowawczego mogą korzystać obaj rodzice, co oznacza, że jeśli matka wystąpi z urlopu, jego resztę może wykorzystać ojciec dziecka na opiekę nad nim.

Jakie świadczenia przyznawane są na urlopie wychowawczym? Jakie za zwolnienie lekarskie?

Na urlopie wychowawczym należy się zasiłek wychowawczy w kwocie 400 złotych miesięcznie. Przysługuje on natomiast tylko opiekunom, których średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 674 złotych. Zasiłek wychowawczy nie jest jednak świadczeniem samodzielnym – można go otrzymać wyłącznie z zasiłkiem rodzinnym, wynoszącym do 135 złotych. W czasie przebywania na urlopie wychowawczym niemożliwe jest pobieranie świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego.

Urlop wychowawczy jest zatem w większości przypadków bezpłatny, co oznacza, że pracownik zwykle nie otrzymuje pieniędzy podczas przebywania na nim. Natomiast do świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego pracownik ma prawo dopiero po przerwaniu urlopu wychowawczego.

Pomoc pieniężna na zwolnieniu lekarskim rozpoczyna się od wynagrodzenia chorobowego. Wynosi ono 80% podstawy wymiaru pracownika i wypłacane jest przez pierwsze 33 lub 14 dni na zwolnieniu lekarskim (długość tego okresu zależy, czy pracownik ma mniej czy więcej niż 50 lat).

Potem zaś rozpoczyna się okres zasiłkowy, za który przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80% średniego wynagrodzenia. Należy pamiętać, iż maksymalna ilość dni, podczas których można pobierać zasiłek chorobowy wynosi 182 dni (270 w przypadku np. ciąży).

Jeżeli pracownik wykorzysta ten limit, ale nadal potrzebuje przerwy od pracy, może otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne przez kolejny rok. Warunkiem jego uzyskania jest to, by dalsze leczenie i rehabilitacja pomogło pracownikowi odzyskać poprawny stan zdrowia i wrócić do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi od 90% do 75% podstawy wymiaru – zależy to od czasu jego pobierania.

Istnieją także sytuacje wyjątkowe, w których pracownik otrzyma świadczenia w wysokości 100%. Prawo takie posiadają np. kobiety ciężarne.

L4 na wychowawczym a prawo do wykonywania obowiązków zawodowych

W przeciwieństwie do zwolnienia lekarskiego, na urlopie wychowawczym możliwe jest wykonywanie obowiązków zawodowych. Jeżeli jednak opiekun zdecyduje się na podjęcie działalności zarobkowej, zaleca się wybranie takiej na pół etatu. Dzięki temu wykorzysta on urlop wychowawczy w celu, jakiemu w teorii przysługuje ten czas – aby opiekować się dzieckiem. Opiekun ma natomiast prawo pracować, a także podjąć naukę czy szkolenie zawodowe w trakcie trwania urlopu wychowawczego, o ile tylko działanie to nie wykluczy możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Jeżeli zaś pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, praca zarobkowa jest całkowicie zabroniona. Spowodowane jest to faktem, że podczas korzystania ze zwolnienia lekarskiego przyznawane są świadczenia pieniężne, wspomagające pracownika podczas okresu niedyspozycji do wykonywania obowiązków zawodowych. Jeżeli obowiązki te kontynuuje, nie potrzebuje świadczeń.

Zatem podjęcie się działalności zarobkowej podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim może grozić utratą przyznanego wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego. W niektórych przypadkach może doprowadzić nawet do zwolnienia dyscyplinarnego po powrocie do pracy.

Inne możliwości – urlop macierzyński

Urlop macierzyński przysługuje matce po urodzeniu dziecka. Zaczyna się on już w dniu porodu i w przypadku jednego dziecka może trwać 20 tygodni. Matka musi wykorzystać z tego okresu przynajmniej 14 tygodni, natomiast pozostałe może przekazać ojcu dziecka – będzie to wtedy urlop tacierzyński. W trakcie urlopu macierzyńskiego przysługuje świadczenie w postaci zasiłku macierzyńskiego.

Kobieta, która urodziła dziecko na urlopie wychowawczym zatrzymuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to przyznaje się niezależnie od tego, czy pracownica przerwała urlop wychowawczy i wróciła do pracy przed urodzeniem dziecka, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o zwolnienie lekarskie, w normalnych sytuacjach przysługuje ono kobiecie od samego początku trwania ciąży. Inaczej będzie to natomiast wygląda, jeśli zaszła ona w ciążę w trakcie trwania urlopu wychowawczego. Przypominamy bowiem, że podczas korzystania z urlopu wychowawczego nie możliwe jest pobieranie świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego.

Zwolnienie lekarskie uzyskane poprzez kontakt zdalny? To możliwe!

Zwolnienie lekarskie z jakiegokolwiek powodu nie musi zostać wystawione w trakcie wizyty stacjonarnej. O zwolnienie lekarskie można postarać się bez wychodzenia z domu, kontaktując się z wybranym specjalistą w formie teleporady lub e-konsultacji. Niesie to ze sobą wysoką oszczędność czasu, ponieważ terminy wizyt online zwykle nie są odległe, a bywają dostępne przez całą dobę i nawet 7 dni w tygodniu!

Lekarz udzieli zwolnienia lekarskiego na podstawie rzetelnego wywiadu z pacjentem dotyczącego stanu jego zdrowia. Należy ponownie przypomnieć o tym, że samo otrzymanie L4 na wychowawczym urlopie nie zakończy go, dlatego o zejście z urlopu wychowawczego leży już w gestii samego pracownika.

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz