Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Jak wygląda zwolnienie lekarskie elektroniczne? Co warto wiedzieć o e-ZLA?

jak wyglada elektroniczne zwolnienie

Zwolnienie lekarskie przysługuje osobom zatrudnionym na umowie o pracę bądź objętym ubezpieczeniem pracownikom na umowie zleceniu. Zaświadczenie to wystawia lekarz w przypadku tymczasowej niezdolności pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych z powodów zdrowotnych bądź jeżeli musi on zająć się chorym członkiem rodziny. Od 2018 roku zmieniła się forma wystawiania tego dokumentu – od tamtej pory funkcjonuje zwolnienie lekarskie elektroniczne, zwane również e-ZLA.

Dzięki formie elektronicznej pracownik nie musi prywatnie dostarczać dokumentu do zakładu pracy, ponieważ w ten sposób i pracodawca, i ZUS automatycznie otrzymują dostęp do informacji o zwolnieniu lekarskim danego pracownika. Jest to nie tylko ogromna wygoda, ale i usprawnienie przepływu informacji, pozwalający na szybszą kontrolę stanu pracownika przez ZUS.

Jak wygląda zwolnienie lekarskie elektroniczne – proces załatwiania e-ZLA

Proces pozyskiwania elektronicznego zwolnienia lekarskiego nie jest skomplikowany. Jeżeli pracownik odczuwa nadejście własnej choroby bądź spadł na niego obowiązek zaopiekowania się członkiem rodziny o słabym stanie zdrowia, powinien niezwłocznie udać się do lekarza. Zwolnienie lekarskie może wystawić zarówno lekarz specjalista, jak i lekarz pierwszego kontaktu, a także uprawniony do tego asystent medyczny.

Do wizyty warto się uprzednio przygotować, a mianowicie zebrać wszystkie informacje o naszych objawach czy przyjmowanych lekach. W ten sposób znacznie usprawnimy cały proces. Zwolnienie lekarskie lekarz wystawia na podstawie przeprowadzonego badania, które pozwoli mu ocenić stan zdrowia pacjenta i wtedy lekarz decyduje, czy należy wystawić zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do pracy. Informacja o zwolnieniu dzięki formie elektronicznej trafia od razu do pracodawcy, w związku z czym do zadań pracownika należy już tylko odpoczynek w celu wyzdrowienia albo opieka nad chorym członkiem rodziny.

Zwolnienie lekarskie elektroniczne wystawiane zdalnie. Komfort e-konsultacji i teleporad

W celu uzyskania zwolnienia lekarskiego nie jest konieczne udanie się na wizytę stacjonarną. Współczesne możliwości technologiczne sprawiają, że wiele spraw związanych ze zdrowiem załatwimy przez internet bądź telefon. Taka forma kontaktu między pacjentem a pracownikiem medycznym znacznie ułatwiła funkcjonowanie w czasie pandemii koronawirusa i obecnie wciąż korzysta z niej wielu pacjentów. Za pomocą internetu można uzyskać np. e-receptę, gdy skończyły nam się leki bądź recepta straciła ważność. Również możliwe są e-wizyty, podczas których lekarz przeprowadza z pacjentem pełen wywiad na temat jego zdrowia i na ten podstawie wystawia zwolnienie lekarskie.

Przed konsultacją online pacjent powinien zebrać informacje na temat swojego obecnego stanu zdrowia, przede wszystkim na temat doskwierających objawów. Na początku lekarz poprosi o numer PESEL, na podstawie którego zweryfikuje tożsamość pacjenta, a także otrzyma dostęp do szczegółowych informacji potrzebnych w celu diagnozy problemu, np. na temat przyjmowanych środków, przeszłych dolegliwości, ubezpieczenia czy historii choroby, jeżeli mowa o chorobie przewlekłej. Pełen wywiad przeprowadzony online pozwala lekarzowi zadecydować, czy stan zdrowia pacjenta jest podstawą do wydania zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych.

Jak wygląda zwolnienie lekarskie elektroniczne – obowiązki pracodawcy dotyczące wystawienia e-ZLA

Aby otrzymać dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich pracowników, pracodawca bądź zleceniodawca musi założyć profil informacyjny płatnika za pomocą PUE – Platformy Usług Elektronicznych, systemu udostępnionego przez ZUS. Profil ten powinien założyć każdy pracodawca posiadający co najmniej 5 ubezpieczonych pracowników. To nie wszystko. Aby skorzystać z profilu informacyjnego płatnika, pracodawca musi być posiadaczem profilu zaufanego, służącego do załatwiania spraw urzędowych przez internet.

A co w przypadku pracodawców rozliczających składki za nie więcej niż 5 pracowników? Oni również powinni założyć profil informacyjny w systemie PUE, jednak w tym wypadku jest to działanie dobrowolne. Warto to jednak zrobić, aby mieć wygodny dostęp do informacji o elektronicznych zwolnieniach lekarskich pracowników. W innym wypadku pracownik będzie zmuszony wydruk takiego zaświadczenia dostarczyć bezpośrednio do zakładu pracy w ciągu tygodnia od momentu jego wystawienia przez lekarza.

Jeżeli pracodawca nie posiada profilu na PUE, w związku z czym nie otrzyma dostępu do e-ZLA pracownika, lekarz otrzyma o tym powiadomienie systemowe. Pracodawcy w takich sytuacjach powinni także w formie pisemnej poinformować o tym pracowników starających się o zwolnienie lekarskie. Nastąpić to musi już w pierwszym dniu podlegania pracownika ubezpieczeniu chorobowemu. Podobnie jeżeli pracodawca mimo braku obowiązku założy profil na PUE, winien jest pisemnie poinformować pracownika o zdjęciu z niego obowiązku dostarczania wydruku zaświadczenia o zwolnieniu lekarskim.

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz