Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Ile trzeba przepracować, żeby iść na zwolnienie lekarskie 2022? Wszystko, co należy wiedzieć o L4!

ile pracować aby iść na zwolnienie

Obecnie terminu „L4” używa się potocznie w nawiązaniu do poprzedniego oznaczenia formularza zwolnienia. Od 2018 roku jednak zwolnienie lekarskie – nazywane e-ZLA – wystawia się w formie elektronicznej, dzięki czemu pracownik nie musi dostarczać go bezpośrednio pracodawcy w przeciągu tygodnia, jak to miało miejsce w przeszłości. Podgląd e-ZLA można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta, natomiast pracodawca po spełnieniu pewnych warunków może uzyskać do niego dostęp na Platformie Usług Elektronicznych ZUS-u.

W kwestii zwolnienia lekarskiego często pojawiają się przeróżne wątpliwości. Niejasność może dotyczyć np. sprawy okresu pracy, po którym pracownikowi należy się zwolnienie lekarskie. Jak to więc wygląda w praktyce? Ile trzeba przepracować, żeby iść na zwolnienie lekarskie w 2022 roku?

Ile trzeba przepracować, żeby iść na zwolnienie lekarskie 2022?

Do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego mają prawo pracownicy, którym upłynął okres wyczekiwania, który w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, związanego z zatrudnieniem na umowie o pracę, wynosi 30 dni. To oznacza, że możliwość uzyskania wyżej wymienionych świadczeń pracownik uzyskuje po upływie 30 dni od momentu zatrudnienia.

Istnieje możliwość, by do okresu wyczekiwania wliczyć poprzednie okresy ubezpieczenia pracownika, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni albo jeżeli spowodowana została: urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.

W wyjątkowych sytuacjach ubezpieczony pracownik może również nabyć prawo do wynagrodzenia chorobowego już od pierwszego dnia zatrudnienia. Takie prawo przysługuje na przykład, jeżeli pracownik stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub powrotnej. 

Wynagrodzenie podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim

Przez pierwsze 33 (dla pracowników poniżej 50 roku życia) lub 14 dni (dla pracowników powyżej tego wieku) zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Po tym okresie wypłacany jest zasiłek chorobowy, dopóki nie wyczerpie się maksymalnej liczby dni, podczas których można przebywać na zwolnieniu z powodu pogorszenia stanu zdrowia. W zdecydowanej większości przypadków są to 182 dni, natomiast dla ciężarnych kobiet lub chorych na gruźlicę – 270.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy? To zależy od tego, kto jest płatnikiem zasiłków. Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 21 pracowników, to on staje się płatnikiem zasiłków, a więc fizycznie wypłaca środki. Nie oznacza to jednak, że robi to z własnych kosztów – zasiłek chorobowy zawsze wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy pracodawca bądź zleceniodawca staje się płatnikiem zasiłków, po prostu w pewnym sensie wyręcza ZUS w kwestii ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz jego wysokości dla każdego pracownika.

Jeżeli natomiast przekroczyliśmy łączną maksymalną liczbę dni, podczas których można przebywać na zwolnieniu lekarskim, ale wciąż nie powróciliśmy do zdrowia, przysługuje nam świadczenie rehabilitacyjne. Warunkiem jego uzyskania jest rokowanie dalszego leczenia i rehabilitacji w kierunku faktycznego poprawienia stanu zdrowia pracownika. Świadczenie to wypłacane jest przez kolejny rok.

Zwolnienie lekarskie – jak je zdobyć? Wygodna możliwość odbycia wizyty przez internet!

Zdobycie zwolnienia lekarskiego jest stosunkowo proste, wystarczy bowiem udać się do lekarza, który ma za zadanie ocenić, czy zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych przysługuje pracownikowi ze względu na stan zdrowia jego bądź członka jego rodziny. Wystawić zwolnienie lekarskie może lekarz bez względu na jego specjalizację, także lekarz pierwszego kontaktu czy upoważniony do tego asystent medyczny. Podczas wizyty pacjent zostanie przepytany na temat jego stanu zdrowia oraz zbadany. Jeśli lekarz uzna, że potrzebuje on odpoczynku w domowych warunkach, by odzyskać siły do pracy, wystawi zwolnienie lekarskie o terminie zależnym od niedogodności tymczasowo uniemożliwiającej wykonywanie zawodu.

Komfortowym rozwiązaniem jest możliwość teleporady bądź przeprowadzenia konsultacji online. Podczas e-wizyty lekarz przeprowadzi pełen wywiad medyczny dotyczący ogólnego stanu zdrowia pacjenta, doskwierających mu objawów, przyjmowanych leków i tym podobnych. Na podstawie tych informacji oraz własnej oceny lekarz decyduje, czy należy wystawić zwolnienie lekarskie. Tego rodzaju rozwiązania są nie tylko wygodne ze względu na brak konieczności opuszczania domu, ale i pozwalają zaoszczędzić czas – załatwienie zwolnienia lekarskiego za pomocą konsultacji online zwykle zajmuje około pół godziny i nie wymaga od nas oczekiwania na wizytę w długiej kolejce.

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz