Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Zwolnienie chorobowe – jak załatwić długie zwolnienie lekarskie?

długie zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie, potocznie nazywane L4 ze względu na dawne oznaczenie formularza, jest zaświadczeniem, które wystawia się pracownikowi w przypadku pogorszenia stanu jego zdrowia, które tymczasowo uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych, a także kiedy pracownik musi zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny, np. dziecku. Przysługuje ono każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę, a także osobom na umowie zlecenie opłacającym składki na ubezpieczenie chorobowe. Zwolnienie lekarskie wystawia lekarz, bez względu na specjalizację, albo upoważniony do tego asystent medyczny.

Jak załatwić długie zwolnienie lekarskie – ile maksymalnie może trwać L4?

Dozwolony okres czasu, podczas którego można przebywać na zwolnieniu lekarskim, nie jest ściśle wyznaczony, choć standardowo wynosi on łącznie maksymalnie 182 dni w ciągu roku, czyli równo pół roku. Okres ten może zostać jednak wydłużony w przypadku osób chorych na gruźlicę, a także pracownic w ciąży – wtedy wynosi on łącznie do 270 dni, czyli około trzech czwartych roku.

Natomiast jak załatwić długie zwolnienie lekarskie? Czy da się przewidzieć liczbę dni, podczas których będzie nam przysługiwać zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych? Cóż, każde zwolnienie lekarskie wystawiane jest na czas, w którym ubezpieczony pracownik powinien powstrzymać się od pracy ze względu na stan zdrowia – jego własny bądź chorego członka rodziny.

Jak załatwić długie zwolnienie lekarskie?

Pojedyncze zwolnienie lekarskie nie może trwać dłużej niż do dnia, w którym należy przeprowadzić badanie kontrolne stanu zdrowia pacjenta – to natomiast zależy tylko od lekarza, który wyznacza kolejne badania na podstawie specyfiki konkretnej choroby. Zwykle wynosi to ok. 2 tygodni, w przypadku ciąży nawet 30 dni. Zwolnienie lekarskie może być przedłużane wielokrotnie, dopóki pracownik nie odzyska pełni sił do wykonywania zawodu.

Niełatwo więc odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie o to, jak załatwić długie zwolnienie lekarskie. Okres, podczas którego pacjent powinien wrócić do zdrowia, określany jest przez lekarza na podstawie przeprowadzonego badania i wywiadu. Pracownik medyczny sam posiada wiedzę o tym, ilu dni pracownik potrzebuje, by odzyskać pełnię formy i wrócić do pracy. Jeżeli natomiast to nie nastąpi – zwolnienie lekarskie można przedłużyć, dopóki nie przekroczy łącznie 182 (czy 270 w przytoczonych wyjątkach) dni w ciągu roku.

Wynagrodzenie podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim

Podczas przebywania na zwolnieniu chorobowym pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę. Przysługuje ono za pierwsze 33 (w przypadku osób poniżej 50 roku życia) lub 14 (w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia) dni absencji chorobowej. Po przekroczeniu tego okresu, wypłacany jest zasiłek chorobowy.

Obowiązek wypłacania zasiłku chorobowego zależy od tego, kto jest płatnikiem zasiłków. Co to oznacza? Otóż jeżeli pracodawca bądź zleceniodawca zatrudnia powyżej 20 ubezpieczonych pracowników, staje się płatnikiem zasiłków i wówczas fizycznie wypłaca środki. Nie robi tego jednak z własnej kieszeni. Zasiłek chorobowy wypłacany jest zawsze ze środków ZUS-u, po prostu pracodawca bądź zleceniodawca w tym wypadku poniekąd wyręcza ZUS w ustalaniu prawa do świadczeń i wysokości zasiłków wypłacanych pracownikom.

Co jeśli przekroczymy maksymalną liczbę dozwolonych dni?

Jeżeli zwolnienie lekarskie się przedłuża i wprowadza to pracodawcę w zaniepokojenie, ma on prawo zgłosić do ZUS-u konieczność skontrolowania nieobecności pracownika. Poprzez kontrolę sprawdza się, czy pracownik w okresie trwania zwolnienia lekarskiego np. nie wykonywał obowiązków zawodowych u innego pracodawcy. W przypadku zwolnienia w celu opieki nad członkiem rodziny, sprawdzane zostaje, czy wśród domowników nie ma innej osoby, która mogłaby sprawować opiekę nad chorym.

Co natomiast jeżeli przekroczymy maksymalnie dozwoloną w ciągu roku liczbę dni przeznaczonych na zwolnienie lekarskie? Wtedy pracownikowi przysługuje zaświadczenie rehabilitacyjne, wypłacane do nawet 12 kolejnych miesięcy. Prawo do niego ma pracownik, który wyczerpał maksymalną liczbę 182 na zwolnienie lekarskie, lecz nadal jest niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskaniem sprawności i powrotem do pracy.

Zmiany technologiczne – elektroniczne zwolnienie lekarskie oraz konsultacje online

Od 2018 roku zwolnienia lekarskiego na ogół nie wystawia się na papierze, który trzeba dostarczyć bezpośrednio do zakładu pracy. Zamiast tego zmieniono formę zaświadczenia na elektroniczną, a samo zwolnienie chorobowe występuje pod nazwą e-ZLA. W ten sposób pracodawca i ZUS automatycznie otrzymują dostęp do informacji o zwolnieniu lekarskim pracownika, choć funkcja ta nie przysługuje każdemu.

Również ze względu na usprawnienia technologiczne w celu uzyskania zwolnienia nie ma potrzeby wybierać się do gabinetu lekarskiego – dostępne są teleporady oraz e-wizyty, pomagające zaoszczędzić czas. Podczas konsultacji online lekarz przeprowadzi z pacjentem pełen wywiad medyczny dotyczący doskwierających objawów, ogólnego stanu zdrowia, przyjmowanych leków i tym podobnych. Na podstawie tych informacji możliwe jest wystawienie zwolnienia lekarskiego.

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz