Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Zwolnienie chorobowe – czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia?

zwolnienie lekarskie po wypowiedzeniu

Zwolnienie lekarskie jest zaświadczeniem z urzędu służącym do usprawiedliwienia nieobecności pracownika z powodu pogorszenia stanu zdrowia jego własnego bądź członka jego rodziny, nad którym zobowiązał się sprawować opiekę. Zwolnienie przysługuje każdemu pracownikowi posiadającemu ubezpieczenie chorobowe. Zaświadczenie to wystawia lekarz, a w niektórych przypadkach upoważniony do tego asystent medyczny.

Zaświadczenie o zwolnieniu lekarskim potwierdza: tymczasową niezdolność do pracy w związku z pogorszeniem stanu zdrowia, konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny albo pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej.

Zdarzają się sytuacje, w których pracownik idzie na zwolnienie chorobowe tuż po otrzymaniu wypowiedzenia. Wobec tego pojawić się może pytanie, czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia? A co w sytuacji, gdy to pracownik złoży wypowiedzenie podczas przebywania na zwolnieniu?

Czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia to czas od złożenia wypowiedzenia stosunku pracy do rozwiązania umowy. Ważne jest to, że zwolnienie lekarskie nie wydłuża okresu wypowiedzenia. Nie można też zwolnić pracownika nieobecnego w pracy – z powodu zwolnienia lekarskiego bądź urlopu. Inaczej wygląda to natomiast w odwrotnej sytuacji, ponieważ pracownik już może złożyć wypowiedzenie, dopóki będzie skuteczne – to znaczy, o ile pracodawca będzie mieć możliwość zapoznania się z nim.

Pracownik znajdujący się w takiej sytuacji podlega takim samym prawom, co pracownicy nie przebywający w tym czasie na zwolnieniu i do momentu rozwiązania umowy należy mu się wynagrodzenie chorobowe. Natomiast zwolnienie lekarskie, podczas którego złożono wypowiedzenie ze strony pracownika, nie stanowi podstawy do wydłużenia okresu wypowiedzenia.

Czy można zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

Przepisy Kodeksu pracy podają, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie może zostać zwolniony. Podobnie jest w przypadku urlopu. Istnieją jednak pewne wyjątki głoszące, kiedy pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, mianowicie:

  • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwa dłużej niż 3 miesiące (jeśli pracownik był zatrudniony na okres krótszy niż pół roku) lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku, a także świadczenia rehabilitacyjnego przez 3 miesiące (jeśli pracownik pracował w danym miejscu co najmniej pół roku);
  • jeżeli nieobecność trwa ponad miesiąc i wynika z przyczyn niezwiązanych ze zdrowiem. 

Wynagrodzenie chorobowe przysługujące podczas okresu wypowiedzenia.

Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe na takich samych zasadach, jak gdyby wypowiedzenia nie złożył, a więc do 33 pierwszych dni trwania zwolnienia (lub 14 dni, jeżeli jest to pracownik powyżej 50 roku życia).

Pracownik zachowuje również prawo do zasiłku chorobowego, nawet po ustaniu stosunku pracy – wtedy wypłatę zasiłku przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tego względu po rozwiązaniu umowy należy przekazać wszystkie dokumenty związane ze zwolnieniem lekarskim do naszego oddziału ZUS.

Jak zdobyć zwolnienie lekarskie? E-zwolnienia i konsultacje online!

Aby pozyskać zwolnienie lekarskie, należy odbyć wizytę u lekarza najszybciej, jak to możliwe, aby nie ryzykować zdrowia przedłużającą się chorobą. Zwolnienie lekarskie może wystawić zarówno lekarz specjalista – w tym laryngolog czy stomatolog – jak i lekarz pierwszego kontaktu oraz asystent medyczny. Warunkiem do możliwości wystawienia zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do pracy jest nadanie takiego prawa przez ZUS.

Zwolnienie lekarskie wystawia się na podstawie wywiadu z pacjentem oraz badania medycznego, po czym ustala się, czy zaświadczenie to faktycznie jest pracownikowi należne. W celu pozyskania zwolnienia lekarskiego nie trzeba jednak stać w długiej kolejce do lekarza – zamiast tego skorzystać można z e-wizyty odbywającej się przez internet. Podczas konsultacji online lekarz przeprowadzi z pacjentem pełen wywiad medyczny i na jego podstawie wystawi zwolnienie lekarskie. Dzięki tej możliwości zdobycie zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do pracy jest jeszcze prostsze, a przy tym nie zajmuje dużo czasu – cała procedura zajmuje zwykle około pół godziny.

Zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej, czyli e-ZLA.

Od 2018 roku zwolnienia lekarskie – e-ZLA – wystawia się w formie elektronicznej, co znacznie usprawnia komunikację z pracodawcą i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki formie elektronicznej do informacji o zwolnieniu lekarskim automatycznie otrzymuje dostęp ZUS, a także pracodawca, jeżeli spełnia określone warunki. Jest to duże ułatwienie dla pacjentów, którzy tym sposobem nie są zmuszeni samodzielnie dostarczyć zaświadczenia o zwolnieniu lekarskim do miejsca zatrudnienia. Od momentu wystawienia zwolnienia zadaniem pacjenta jest odpoczynek w celu jak najszybszego wyzdrowienia.

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz