Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym można iść na zwolnienie lekarskie?

rehabilitacja a zwolnienie

Zwolnienie lekarskie należy do praw każdego pracownika z ubezpieczeniem chorobowym. Wypisuje je uprawniony do tego lekarz bądź asystent medyczny, a zaświadczenia tego używa się w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy, spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia jego lub członka jego rodziny, któremu pracownik musi zapewnić opiekę. Świadczenie rehabilitacyjne to pomoc pieniężna przyznawana pracownikom, którzy nadal nie mogą wrócić do pracy, ale wykorzystali już limit przebywania na zwolnieniu lekarskim. W związku z tą kwestią może pojawiać się wiele pytań, między innymi to, czy po świadczeniu rehabilitacyjnym można iść na zwolnienie lekarskie po raz kolejny?

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne? Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym można iść na zwolnienie lekarskie?

Jeżeli pracownik objęty ubezpieczeniem chorobowym wyczerpał okres pobierania zasiłku chorobowego – w większości przypadków są to 182 dni – lecz nadal nie odzyskał pełni sił i jest niezdolny do pracy, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne.

Z początku przebywania na zwolnieniu lekarskim, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pierwsze 33 dni (jeżeli mowa o pracowniku poniżej 50 roku życia) lub 14 dni (jeśli osoba jest powyżej tego wieku). Po tym okresie pracownik może wykorzystać maksymalnie 182 dni zwolnienia lekarskiego, podczas których przysługuje mu zasiłek chorobowy, w większości przypadków w wysokości 80% od podstawy wymiaru obliczanej na bazie średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli jednak limit ten zostanie wykorzystany, pracownik może liczyć na świadczenie rehabilitacyjne, trwające nawet kolejne 12 miesięcy. W tym czasie wciąż przebywa na przerwie od pracy i nie może zostać zwolniony, pod warunkiem kontynuacji leczenia. O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik z ZUS-u i przysługuje ono tylko w sytuacji, w której dalsza rehabilitacja rokuje poprawieniem stanu zdrowia pracownika i możliwością powrotu do pracy. W sytuacji, w której skończyło się świadczenie rehabilitacyjne, ale pracownik nadal jest niezdolny do pracy, może on liczyć na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym

Niektórzy mogą zadawać sobie pytanie, czy zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym jest możliwe oraz czy daje możliwość ponownego ubiegania się o wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Jeżeli mamy do czynienia z nieprzerwanym okresem niezdolności do pracy spowodowanym chorobą i pracownik w związku z tym korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego, to nie ma on prawa ani do wynagrodzenia chorobowego, ani do zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawanie jest w przypadku przedłużenia niezdolności do pracy stwierdzonej przez zwolnienie lekarskie, dlatego po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia chorobowego kolejne zwolnienie nie może być już formą przedłużenia. Między okresem przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego oraz nowym zwolnieniem lekarskim nie nastąpiła bowiem żadna przerwa i pracownik nie wrócił do pracy. Wyjątek stanowi sytuacja nowego okresu zasiłkowego.

Nowy okres zasiłkowy. Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym można iść na zwolnienie lekarskie?

Jeżeli po wyczerpaniu świadczenia rehabilitacyjnego pracownik stał się na powrót zdolny do wykonywania obowiązków zawodowych, po jakimś czasie znów może pójść na zwolnienie lekarskie. Nowy okres zasiłkowy zaczyna się po co najmniej 60 dniach od zakończenia poprzedniego okresu nieprzerwanej niezdolności do pracy, bez względu na chorobę czy schorzenie – są one bowiem sumowane. W tym przypadku pracownik otrzymuje prawo do nowego okresu zasiłkowego, a więc może skorzystać zarówno z wynagrodzenia chorobowego, jak i zasiłku chorobowego.

Przedłużenie świadczenie rehabilitacyjnego

Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego jest możliwe. Jak już zostało wspomniane, przyznaje się je maksymalnie przez kolejny rok. Co jednak w sytuacji, w której pracownik wciąż nie odzyskał pełni sił i nie może wrócić do pracy? Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego nie może on przedłożyć zwolnienia lekarskiego, z jakiej opcji powinien skorzystać? Otóż pracownik znajdujący się w takiej sytuacji może wnioskować o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli lekarz orzecznik przyzna, że pracownik faktycznie nie powrócił jeszcze do zdrowia, ale może w tym pomóc dalsze leczenie i rehabilitacja, świadczenie rehabilitacyjne może być przyznawane przez maksymalnie 9 kolejnych miesięcy. Jeżeli po wyczerpaniu tego limitu pracownik nadal nie może wrócić do pracy, wówczas jedyną opcją będzie ubieganie się o wspomnianą już rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Podsumowując odpowiedź na pytanie, czy po świadczeniu rehabilitacyjnym można iść na zwolnienie lekarskie – tak, lecz nie od razu. Kiedyś obowiązywały różne okresy zasiłkowe, jeżeli dotyczyły innych chorób i schorzeń, lecz w 2022 roku zaszła zmiana, prowadząca do sumowania się tych okresów bez względu na powód. Nowy okres zasiłkowy, który upoważni pracownika do pobierania kolejnego wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego, rozpocznie się dopiero 60 dni po powrocie do pracy po wyczerpaniu świadczenia rehabilitacyjnego.

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz